Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đất Nước Mình
Thơ Lão Mã Sơn

(Viết cho cô giáo Trần Thi Lam, Hà Tĩnh)

 


 

 

 

 

Đất nước mình ngộ lắm Cô ơi
Xã-Hội Chủ Nghiã không ai biết
Bảy mươi năm tiến lên, tiến riết
Người dân đen đói rách tã tơi.

Đất nước mình lạ lắm Cô ơi
Công viên, sân golf mọc khắp nơi
Nhà đất dân đen ngày càng mất
Dân oan khiếu kiện, chẳng trả lời.

Đất nước mình thương lắm Cô ơi
Biển, đảo, rừng xanh mất hết rồi
“Bạn vàng” phương Bắc ngang nhiên chiếm
Bốn “Ngài lảnh đạo” chẳng một lời.

Đất nước mình nghèo lắm Cô ơi
Nợ nần chất ngất đụng tới Trời
Thế hệ cháu con còng lưng trả
Trả hoài, trả mãi, trả trọn đời

Đất nước mình sẽ mất Cô ơi
Chẳng có lâu đâu, sắp đến nơi
Tổ quốc Việt Nam không còn nữa
Trọng, Phúc, Quang, Ngân, bán mất rồi. 
               

Arlington, Virginia.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.

 

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang