Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Lính Đọc Thơ Nhà
Thơ Lão Mã Sơn 

 


Tiền đồn nhận được bức thơ nhà
Đọc thơ, lòng thấy quá xót xa
Vợ trẻ, con thơ đang mơ ước
Gia đình sum hợp Vợ, Chồng, Cha

Đêm đêm ôm sung trên vọng gác
Nhớ người vợ yếu ở quê nhà
Một mình nuôi dạy đàng con trẻ
Thương bầy con dại thiếu tình Cha

Thương quá, người trai cơn quốc biến
Đêm ngày chống giặc chiến trường xa
Đôi vai chiến sĩ thời ly loạn
Nặng tình sông núi, nhẹ tình nhà.

Arlington,Va.  Đông 2016
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang