Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Buồn Vong Quốc -- Lỡ Làng
Thơ Lão Mã Sơn


 

        Buồn Vong Quốc

Vầng ô xế bóng khuất hàng cây
Một ly rượu đỏ giữ trên tay
Thờ thẫn thả hồn theo mây gió
Ngắm hoàng hôn xuống phía Trời Tây

Nắng đã nhạt màu, Trời sắp tối
Thêm một ngày qua nữa rồi đây!
Một bóng chim đơn không tổ ấm
Hải âu phi xứ cuối chân mây

Mỏi cánh bay về nơi vô định
Đâu là bến đổ tối đêm nay?
Nghĩ đến phận mình người vong quốc
Buồn dâng khoé mắt, mắt cay cay.

       Arlington, VA. - Cuối Thu 2016
         Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn

 

              

 

 

 


        Lỡ Làng

Trăm năm không vẹn câu thề
Vì con đò củ không về bến xưa

Kể từ giã biệt Sài Gòn
Một trời kỷ niệm mãi còn trong tôi
Người xưa năm cũ đâu rồi?
Còn trên quê Mẹ (hay) nổi trôi nơi nào?

Có còn ở xóm Đa Kao?
Bao năm xa cách ra sao bây giờ?
Mái đầu chắc đã bạc phơ
Vì thương, vì nhớ, vì chờ người đi?

Người ơi! Chờ đợi làm chi?
Trăm năm đã lở duyên thì đành thôi
Chậm chân lỡ chuyến đò đời
Con thuyền duyên nợ đã rời bến sông

Thân tôi sống kiếp lưu vong
Lang thang đất khách không mong ngày về
Trăm năm không vẹn câu thề
Vì con đò cũ không về bến xưa.

Arlington,Va. - Cuối Thu 2016
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang