Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
Thơ Lão Mã Sơn


 


 

 

 

 


Đầu Xuân Mậu Tuất đã đến gần
Văng vẵng bên tai Chó sủa rân
Nhân dịp tân niên, xin cầu chúc
Thân bằng, quyến thuộc khắp xa, gần
Trọn năm Mậu Tuất, đầy Phúc, Thọ
Quê Mẹ an lành khắp quốc dân
Sớm thoát gông cùm quân cọng phỉ.

Cầu xin Trời Phật, với Thánh Thần
Cứu nước Việ Nam qua tai ách
Không thành thuộc địa của Bắc quân
Diệt  bọn tham ô, phường bán nước
Ương hèn với giặc, ác với Dân
Đốt cho cờ máu, thành tro bụi
Cờ Vàng phất phới khắp ba Phần.

   
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

 

Trở về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang