Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nhớ Mẹ Hiền Viếng Mộ Song Thân
Thơ của Lão Mả Sơn


 

  

NHỚ MẸ HIỀN

Nhớ thương Mẹ lắm Mẹ hiền ơi !
Mẹ đã xa con mãỉ mãi rồi.
Đã mấy mươi năm con mất Mẹ.
Mà lờng thương nhớ vẩn không nguôi.

    Mẹ đã đưa con đến với đời.
Khỗ công dưỡng dục mới nên người.
Mà ngày ly loạn con xa Mẹ.
Chẳng gặp được nhau nói một lời.

   Nuôi con nhờ lúc trở về già.
Đến lúc Mẹ già con bõ đi.
Tích cốc phòng cơ,cơ bất cốc.
Dưỡng nhi đải lão,lão vô nhi.

        Hương lòng bốc khói tận Trời xanh
Tưởng nhớ công ơn đấng sanh thành.
Đả lỡ kiếp nầy con bất hiếu.
Xin nguyền đáp nghĩa kiếp lai sanh.

Mùa Vu lan
LÃO MÃ SƠN.

 

      

  VIẾNG MỘ SONG THÂN.

  Mấy mươi năm lẻ sống tha hương.
Cha Mẹ qua đời quá nhớ thương.
Nay trỡ về đây thăm quê cũ.
Viếng thăm mồ mã của song đường.

  Con đã về đây Cha, Mẹ ơi !
Mồ mả Mẹ, Cha mất cả rồi.
Nghĩa địa ngày xưa không còn nửa.
Nhà người Cán Cộng mọc khắp nơi.

  Miền Nam đã bị "giãi phóng” rồi.
Hàng triệu dân lành sống nỗi trôi.
Thân phận người già, dù quá cố.
Nằm ngoài nghĩa địa chẳng yên nơi.

  Viếng mộ song thân, mộ chẳng còn..
Hoa dâng Cha, Mẹ đã héo hon.
Hương đèn mang đến không nơi cắm.
Tuổi hồn Cha, Mẹ, xót lòng con.

          Lão Mã Sơn.

 

 

Trở lại Đầu Trang