Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Lời Thề Bên Giòng Sông Hóa
Nhạc và Lời của Thiên-Anh 

(1,2)
Trái tim Lạc-Hồng hướng về Biển Đông
Cháu con Lạc-Hồng lên thuyền vượt sóng
Tay trong tay mình chung một lòng
Vai bên vai tợ như thành đồng
Lướt sóng ra ngoài khơi vững tay chèo lái đắp xây ngày mai

Cháu con Lạc-Hồng tiến về Biển Đông
Bước chân Lạc-Hồng trên đầu ngọn sóng
(1)
Đông-Kênh xưa chặn-ngăn giặc vào
Nghe vang-vang giòng Như-Nguyệt gào
(2)
Quân gian-tham/ma chìm trong Nhị-Hà
Quân xâm-lăng vùi thây Bạch-Đằng

(1,2)
Những trái tim hùng-anh bước theo tiền-nhân sáng danh Lạc-Hồng

(1)
Xưa bên giòng Hóa giang Ai tuốt kiếm chỉ xuống nước thét:
Không phá nát giặc thề quyết chẳng trở về
Nay dầu khó-khăn nhiêu-khê vẫn giữ vẹn lời thề

(2)
Trôi theo vận nước long-đong những giòng máu bất-khuất chiến-đấu
mang hết chí hùng đập tan lũ khốn-cuồng
Giữ Trời-Nước quê-hương mênh-mông sát cánh mình đồng-lòng

(1,2)
Ầm ầm-ầm ầm-ầm ầm-ầm ầm-ầm tiếng sóng
Bùng bùng-bùng bùng-bùng bùng-bùng bùng-bùng tiếng trống

 

';

và bấm vào link dưới đây để xem Video show:
Lời Thề Bên Giòng Sông Hóa: Tiếng hát: Bắc Giang - Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Trần Thái Nguyên - Hình-ảnh: internet

https://www.youtube.com/watch?v=xe4MouvBbYU

Trở lại Đầu Trang