Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thu Đã Đi Rồi
Thơ Trần Mai Hương


 

 

 

 

 

Thu đến Thu đi khiến chạnh lòng,
Còn đâu hơi ấm nắng ban mai,
Gió nhẹ tơ lòng chút thương nhớ,
Hay tình cô nữ mấy buâng khuậng

Thu đến rồi đi có bận lòng?
Rộn ràng chi lắm gió hôn mây,
Từng cây vàng lá xanh xao đổ,
Mấy thủa trời đất biết vấn vương.

Thu đến rồi đi để vội vàng,
Còn đâu trăng sáng bên khung cửa,
Có tiếng than ôi, khỏi phủ phàng,
Mặc gió tìm mây có thẹn thùng.

Thu mang nắng ấm qua trời lạ,
Ngỡ ngàng cây lá đứng chơi vơi.

Mai Hương Trần

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang