Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đong Đưa Buồn, Từng Phím Buông Lơi 
Thơ Trần Mai Hương


 

 

 

 

Ta gởi em Xuân về diễm lệ,
Chút nắng hồng tô lại môi thơm,
Với những cành hoa Xuân chớm nụ, 
Có thủa trời mơ, dáng em hiền.

Ta gởi em Xuân về luyến nhớ, 
Một vùng trời kỷ niệm xa xưa, 
Tà áo xanh da trời tha thướt,
Bên nắng chiều nhẹ lướt qua hiên.

Ta gởi em Xuân mơ hồng thắm, 
Mộng thiên thu vĩnh cửu muôn trùng,
Khi chót đời mang kiếp tha phương, 
Chén rượu nồng xin say với mộng.

Ta gởi em mùa Xuân tiếng hát,
Đong đưa buồn từng phím buông lơi....

Mai Hương Trần


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang