Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bây Chừ Nơi Mô?
Thơ Trần Mai Hương


 

 

 

 

Nhớ em, xưa dáng mượt mà, 
Qua cầu gió thổi hai tà áo bay,
Áo về Vỹ Dạ, áo qua Trường Tiền,
Dập dìu áo lượn Kim Long, 
Xuôi về Tiên Nộn áo vòng chợ Dinh,
Áo xưa rủ bóng Hàng Me, 
Áo qua Đập Đá, áo che khuất đường.

Nhớ em, bóng dáng bên vườn,
Màu hoa đỏ thắm cho hường má ai,
Lao xao gió rụng hoa đào,
Cúi đầu nhặt cánh, anh ngơ ngẫn lòng,
Một mai em lấy chồng xa,
Quên đò Thừa Phủ, quên đàn Nam Giao,
Quên trăng rũ bóng soi đường,
Dáng người in bóng khó mà nhạt phai. 

Nhớ em, ngày tháng qua mau,
Hỏi người xưa đó bây chừ nơi mô...

Mai Hương Trần

 


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang