Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Nắng Thu
Thơ Trần Mai Hương


 

 

Thương chưa, giọt ngắng ban mai
Hôn trên tóc rối, nhạt phai tháng ngày,
Gió vờn ngọn lá đong đưa,
Nghe thơm mùi nắng nên chưa muốn về.

Nắng say, yên ngủ ban trưa,
Chợt nghe cây lá thì thầm nhỏ to,
Bướm vàng nhảy điệu nhạc valse,
Ong say hút nhụy mơ màng bên hoa.

Chiều tàn, màu nắng nhạt phai,
Còn vương tiếc nuối trên hàng cây cao 
Gió thôi ngừng thổi lao xao,
Trời thu buông phủ không gian chợt buồn.

Mai Hương Trần


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang