Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Anh Có Biết?
Thơ Trần Mai Hương


 

  

 

 

Anh có biết khi mùa xuân chưa vội,
Hoa trên cành còn  mãi tươi xanh 
Nghe... buổi sáng chim tỏ tình ríu rít 
Tiếng chuông chùa đánh thức cả giai nhân.

Em mười tám gót hồng tươi đỏ thắm 
Mắt... ngát một trới xanh biếc hương hoa 
Bước thật khẽ, sợ muôn loài thức giấc
Bởi tim mình không chịu nỗi đau thương. 

Anh có biết sao lòng em da diết!
Nhớ... làm sao xuân tháng ngày xưa đó! 
Em rạng rỡ bên Anh lần về phép 
Tưởng một đời không chở hết  yêu thương  

Rồi Anh đi vì súng thù quân giặc 
Mảnh khăn tang chưa quấn được trên đầu    
Em lưu lạc bốn phương trời đất nước
Mất tất cả, quê hương không còn nữa. 

Anh có biết sao bây giờ em vẫn khóc?   
Bởi... mấy mươi năm không tìm thấy cốt
Cho em đốt nắm nhang lời khấn vái 
Nguyện cầu hương linh Anh mãi bay cao 

Anh có biết, sao bây giờ em vẫn khóc? 
Dù nơi đây xa nửa vòng trái đất ...

Mai Hương

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang