Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Hoài Thu
Thơ của Miên Thụy


 

 

 

 


Còn không em một dòng sông
Ta về rủ lại phong trần ngày qua
Bàn tay em ngón thon ngà
Chờ ta về nối khúc ca lỡ làng
Em còn hay đã sang ngang
Ta còn đây tấm thân tàn tháng năm
Áo em chưa mặc một lần
Lệ em chưa đủ mặn nồng ái ân
Ta về tình cũ bâng khuâng
Ngỡ như giấc mộng phù vân một đời
Ngoài kia hoa lá vẫn rơi
Vàng thu sao đã nửa đời gọi nhau
Em là em của đoạn đầu
Ta hoài ôm mối tình sầu ngàn thu

Miên Thụy


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang