Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đừng nói tiếng Yêu Em
Thơ của Miên Thụy
 


Thôi anh đừng nói tiếng yêu em
Hãy để gió ru giấc mộng êm
Hãy rót trăng thơ qua khung cửa
Đừng gọi em về lúc nữa đêm


Thôi anh mình chẳng là riêng nhau
Từ khi em áo trắng qua cầu
Là bước chông chênh đời vạn dặm
Là buồn le lói suốt đêm thâu


Nhưng trái tim này không của anh
Em đã bỏ quên trên tháng ngày
Ai bảo gặp anh không thổn thức
Để mộng em buồn tình quẩn quanh


Em chỉ là em _ em gái thôi
Và chỉ yêu ai yêu một người
Làm sao chén tình chia đôi được
Nên anh đừng trách nhé anh ơi


Em chỉ còn đây một chút tình
Tình thơ tình thẩn tình chạy quanh
Đừng trách nghe anh khi em lỡ
Cho dù là lúc nói yêu anh

Miên Thụy
Tháng 4-2011


 


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang