Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tháng Tư Nỗi Nhớ
Thơ của Miên Thụy 

 


 

 

Tháng Tư buồn gục đầu
Dòng đời trôi quá mau
Ta ôm tình viễn xứ
Đời buồn tựa đêm thâu

Tháng Tư sầu con nước
Dòng sông chia cắt rồi
Ta chân hoài lỡ bước
Về đâu một kiếp người

Tháng Tư dài trăn trở
Một màn đêm u hoài
Ta nhánh đời lạc lõng
Về đạu một kiếp mai

Tháng Tư Mẹ nghẹn ngào
Quê hương nay còn đâu
Mà dòng người trôi nổi
Chìm theo sóng bạc đầu

Tháng Tư về nhắc nhở
Trái tim đau vạn lời
Tháng Tư người còn đó
Dòng lệ nào khô môi

Tháng Tư trời tháng Tư
Cơn mưa đen phủ đất
Oan khiêng dậy ngập trời
Hồn thiêng sông núi gọi

Miên Thụy 04.2011


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang