Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Chiếc Áo Phong Sương
Thơ của Miên Thụy 

 


 

 

Thương anh áo trận bạc màu
Làm người yêu Lính nguyện cầu ơn trên
Chiến trường anh được bình yên
Hậu phương em một lời nguyền yêu anh

Cũng vì chiến cuộc phân tranh
Bỏ quê bỏ nước đoạn đành ra đi
Em chưa về lại từ khi
Biết anh cũng vẫn gan lì đấu tranh

Trời chia đôi ngã thôi đành
Em thề sẽ giữ tình anh suốt đời
Núi sông còn lúc đổi dời
Thể nào cũng có ngày vui chúng mình

Tạ ơn chiếc áo đăng trình
Cho em được giữ lòng mình sắt son

Miên Thụy
(22 Sept 13)

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang