Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bóng Chiều Nhạt Phai
Thơ Đỗ Thị Minh Giang.


Nhìn nhau hiu hắt bóng chiều 
Đôi con mắt mỏi chứa nhiều buồn thương
Tóc mây điểm nét phong sương
Ngày xưa thiếu nữ bên vườn đợi trông
Vó câu mờ phủ bụi hồng
Tiễn người cất bước qua sông chẳng về
Nương dâu ẩn tấm lòng quê
Ngậm ngùi mây gió não nề tiếng ru
Trầu không đọng hạt sương mù
Tầm tay dịu vợi bay vù tình xa
Cánh chim lẻ bạn sầu ca
Đơn côi nàng cũng lệ nhoà đêm thâu
Nguyên khai vời vợi nỗi sầu
Nửa đêm trăng mộng cúi đầu bâng khuâng
Tìm đâu bóng dáng tình quân
Bước chân phiêu bạt gió ngân dặm trường

ĐT Minh Giang

Trở Về Trang Thơ

Trở lên Đầu Trang