Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Phép Nhiệm Mầu
Thơ của Minh Phượng


 

 

 

 

 

 

 

Bốn mươi mốt năm, lệ dâng tràn
cả nước chìm theo lũ ác gian
đất đảo cha ông: đem rao bán
phụ nữ: đồ chơi! Trẻ: mặt hàng!

Nhớ hay chăng sau cuộc đổi đời?
“giải phóng” làm dân rách tả tơi
chủ nghĩa gì? cho ai? ai tiến?
“hòa bình” xong: bán nước như chơi!

“đảng” nhân danh: "đánh quân xâm lấn!”
rồi đốt thiêu bao lính và dân
sinh bắc tử nam: say máu giết
thống nhất xong: Hán hóa lần lần!

Lắm người giờ mong “qua bên ấy”
Nhật, Mỹ, Tây, Hàn quốc: Thiệt hay!
“đảng” vẫn khoe đánh tan đế quốc
người dân “no” lại muốn đi ngay!

“đảng” đốn cây: không khí nóng ran
đất mất cây: nước lụt dâng tràn
ô nhiễm lan vào, bao chất độc
xác cá, thây người chết ngổn ngang

Khoa học gia đoán chắc không lâu…
Việt Nam nay cần có phép mầu
để bản đồ còn ghi tên Việt
vì sẽ thành “nước” dưới biển sâu

Trục lợi riêng chúng mải vập vồ
hả hê mừng làm lũ vong nô
hồn thiêng sông núi còn đây đó…
xin giúp dân dựng lại cơ đồ

Kiếp tha huơng vết thuơng rướm máu
tháng tư về, quay quắt cơn đau
tự ủi an: mai trời lại sáng
quê huơng xưa được phép nhiệm mầu…

Minh Phượng

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang