Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bẩy Mươi Hơn - Còn Xanh
Thơ Nam Thảo


 

 

Bẩy Mươi Hơn

Mừng bác năm nay hơn bảy mươi
Sức còn đấu được bọn đười-ươi
Đạp tung ngục tháp, ngu thành cổ
Nhát bút vun lên chém thói đời

Bảy mươi hơn bác vẫn còn gân
Kiếm bút đao nghiên đã những lần
Quân tử nan truy lời tứ mã
Cội tùng tửu luận chẳng si sân

Bảy mươi hơn, thấy bác tôi ham
Dung dẽ dung dăng khác kẻ phàm
Sừng trâu dâu mộng bờ xanh biếc
Bác bẻ làm đôi vẫn phải cam!

Hơn bảy mươi rồi bác vẫn tươi
Ngày cứ lang thang miệng cứ cười
Thà như chim cá trời sông rộng
Tang bồng hồ thỉ mộng như người

Nam Thảo
(Kính tặng khách lữ hành “thất thập cổ lai hi”++)


 

 

 

 

Còn Xanh

Bảy Mươi cọng cọng tuổi còn xanh!
Lãng tử đâu quen khách lữ hành?
Góc biển quê người tay cự phách
Chân non đất lạ bậc tinh anh
Vờn mây ruỗi gió chưa than mỏi
Lội suối leo đồi vẫn muốn nhanh
Chúm chím cô nàng đâu khẽ nói:
Bảy Mươi cọng cọng tuổi còn xanh!!

Nam Thảo
(Đường thi kính tặng khách lữ hành “thất thập cổ lai hi”++)

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang