Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Dòng Dư Lệ -- Bơ Phờ Gió Sương
Thơ Nam Thảo


 

 

 

Dòng Dư Lệ
(Thơ chuyển thể)

Mỏi mòn quê mẹ vẫn chưa thăm
Vọng cổ hương xưa cõi nguyệt trầm
Viễn xứ tha phương đời lữ khách
Dòng dư lệ chảy biết bao năm!

Chiếu chăn nghe gió ru về
Đêm khuya tiếng quốc não nề: “quê ai?”
Phiêu du hay kiếp lưu đày?
Dòng dư lệ nhỏ u hoài tháng năm!

Đâu cố lũy? Đâu ngày trở lại?
Cõi xa mờ quằn quại đắng cay!
Khóc cười phiêu lãng mây bay
Dòng dư lệ đỏ chan hoà nhớ thương!

Nhớ quê lắm nhưng chưa về nơi đó
Quê còn đâu về đó biết đi đâu?
Kiếp phiêu du trăng gió cũng đã lâu
Dòng dư lệ đêm sầu thêm nức nở!

Nam Thảo

 

 


 

 


Bơ Phờ Gió Sương

Đường về dốc núi sương giăng
Gió rung lá nhẹ ru trăng lạnh lùng
Chơi vơi huyệt đáy mông lung
Phiêu du lãnh địa oan hồn phất phơ
Miên trường phố đá trơ trơ
Đèn khuya lặng lẽ bơ phờ gió sương

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang