Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đón Xuân về Dưới Mưa
Thơ Nam Thảo


 

 


Đón xuân về dưới mưa
Dòng sông Thames hửng hờ
Giọt mưa buồn nức nỡ
Sướt mướt thương chiều xưa

Trên cầu Westminster
Đường chiều nghe gió lộng
Nhìn áng mây xa mờ
Thấy xuân về trống không

Người ra đi ôm mộng
Mơ úa theo nắng chiều
Hồn lang thang lẽ bóng
Đón xuân sang đìu hiu!

Phố trắng trơ cô liêu
Xuân giá băng trên đường
Ai bóng ai tiêu điều?
Tình buồn theo gió sương

Nam Thảo

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang