Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bên Đời Hư Ảo
Thơ Nam Thảo


 

 

 


Chiều buồn gió khóc tỉ tê
Tôi buồn tôi đứng ngô nghê lạc loài
Phố trơ lạnh lẽo u hoài
Xuân sang mờ mịt gót hài chân mây

Khắp trời tuyết trắng phủ vây
Bước xuân lặng lẽ chiều đầy lặng thinh
Quạnh hiu phiêu lãng bóng hình
Bên đời hư ảo nhân tình như không

Mừng xuân cạn chén long đong
Vui xuân hờ hửng mà lòng héo hon
Nàng xuân ngà ngọc đâu còn!
Ngồi nghe gió lạnh thổi mòn canh thâu!

Biệt ly xuân bến giang đầu
Ngân hà ô thước nhịp cầu ngã nghiêng
Khóc cười dâu biển đảo điên
Tình xuân cố thổ triền miên bốn bề

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang