Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tay Trắng Tay
Thơ Nam Thảo


 

 


Héo hắt chiều sương vương nắng phai
Lang thang mây mỏi bước chân dài
Bến mê đứng nghỉ còn thêm nợ
Bể khổ ngồi lo vẫn thiếu vay
Vật đổi phong trần tan nước chảy
Sao dời tang hải nát mây bay
Trầm luân ôm mộng đời sương gió
Một cõi đi về tay trắng tay!

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang