Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đông Giá
Thơ Nam Thảo


 

 

  

 

 

Sương giá buông mờ trên bến sông
Một thuyền cô lạnh giữa chiều đông

Mây trôi vất vưởng trăng đầu ngõ
Người đứng bâng khuâng cảnh giữa dòng
Lữ thứ ai đi còn tiếc nhớ
Cô đơn kẻ ở vẫn chờ mong

Biết ai ai biết ai còn hỏi?
Có mấy tình yêu yêu núi sông!

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang