Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Mộng Sầu - Mỗi Canh Thâu
Thơ Nam Thảo


 

 

MỘNG SẦU

Lặng lẽ về đâu giấc mộng sầu
Chiều nghiêng nắng nhạt đậm bờ dâu
Sương giăng nỗi nhớ mờ mây xám
Tuyết đọng niềm thương mịt bóng nâu
Bến cũ chiêm bao đò huyển ảo
Đò xưa mộng mị bến thâm sâu
Âm hương một chuổi dòng dư lệ
Nhuộm đỏ trần gian tưởng đã lâu

Nam Thảo

 


 

MỖI CANH THÂU

Bao năm ướp mộng lịm cơn sầu
Bến lạ thuyền đời dạ vẩn đâu!
Chiều vắng đường xưa chưa nhạt bóng
Đêm dài trăng cũ vẩn in sâu
Thu đông sương áo buồn ly biệt
Xuân hạ băng hồn khóc bể dâu
Đất tạm ngày tàn thân lãng tử
Tay ôm trường hận mỗi canh thâu

Nam Thảo

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang