Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Âm Thầm với Đông - Tủi Phận Tình Câm
Thơ Nam Thảo


 

  

 


 

 

 

 

Âm Thầm Với Đông

Tuyết phủ mờ trời nhớ với thương
Đông sang giá lạnh phố như phường
Cô đơn nhạn lạc bay tìm tổ
Lẽ bóng cây buồn đứng rủ xương
Lặng nhớ dòng sông trôi cuối lối
Hoài thương chiếc lá rụng bên đường
Đầy canh khắc khoải sầu muôn thuở
Đoạn khắc âm thầm mộng sắc hương

 

Tủi Phận Tình Câm

Đọc vội thơ em gởi mấy lời
Ngang nhà chẳng muốn ghé thăm chơi
Buồn thân lữ thứ đời sương gió
Tủi phận phiêu du kiếp đất trời
Sợ lúc manh tàn trêu bão biển
Lo khi áo rách cợt cuồng khơi
Âm thầm nỗi nhớ đêm cô đọng
Gối lẻ tình câm cuối mộng đời

Nam Thảo


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang