Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Kar ơi!
Thơ Nam Thảo


 

 


 

 

 

 

Có nàng bão biển gọi Karen
Đông Mỹ bờ xa lộng gió lên
Missis lo cây nhà ngổn ngã
Flori sợ chợ phố lênh bênh
Kar ơi! thôi hận! đời không thiếu!
Nàng hởi! đừng buồn! sống có thêm!
Khuất bóng xa em chiều lãng bạc
Tình còn anh dại tuổi mơ êm

Nam Thảo

Missis = Missisipi ; Flori = Florida ; Kar = Karen

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang