Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Một Mảnh Tình Xuân
Thơ Nam Thảo


 

 

 


 


 

 

 

 

(1)

Đón gió Xuân về bến vắng xa
Xuân sang giá lạnh cũng cho là
Mừng người thi sĩ thơ rơi rụng
Chúc kẻ văn nhân chữ tỏa ra
Hội thắm duyên trao xinh vạn lá
Nhà tươi mộng gởi đẹp trăm hoa
Đầm Xuân vạn kỷ chưa quên lãng
Ấm Tết ngàn Thu tiệt bóng ma *

 

(2)

Ấm Tết ngàn Thu tiệt bóng ma *
Êm Xuân ngày tháng lặng phong ba
Làng xưa ngõ trúc vang câu hát
Xóm cũ thềm trăng vọng tiếng ca
Núi thẳm rừng sâu đây đất mẹ
Sông dài biển rộng đó quê cha
An khang sớm nắng tình tha thiết
Thịnh vượng chiều mưa nghĩa mặn mà

Nam Thảo

(*) Ma Cộng sản

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang