Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Xuân Cảm -- Thềm Xuân
Thơ Nam Thảo


 

 

XUÂN CẢM

Xuân đến chiều nay tuyết trắng trời
Về đây tình nghĩa chút đời vui
Nguyện người tử sỉ anh linh vọng
Ước kẻ sinh quân dũng chí khơi
Nước cảnh lầm than câm hận chị
Nhà cơn ly loạn đoạn trường tôi
Diệt xong huyển tưởng hương xưa thắm
Cộng khứ xuân lai quá tuyệt vời!

Nam Thảo


THỀM XUÂN

Thềm xuân Dân Chủ mấy vần thơ
Khắc khoải dân Nam vẩn ngóng chờ
Đất cũ trai thanh xây biển mộng
Non xưa nữ tú dựng trời mơ
Quê hương cuộc thế đời đêm tối
Viển xứ tha phương kiếp lệ mờ
Tuổi trẻ anh hùng ta nhập cuộc
Thềm xuân Dân Chủ mấy vần thơ

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang