Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Mây Khói
Thơ Nam Thảo


 

 


 

 

 

 

Chiều rơi vệt nắng héo hon
Sương sa lác đác bóng son nhạt mờ
Hiên mưa giấc điệp lững lờ
Giọt nghiêng giọt ngửa hững hờ ngày qua
Người đi mây khói bay xa
Hồn như lạc lõng tha ma động sầu

Nam Thảo


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang