Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Một Mình --- Người Thơ Ngày Ấy
Thơ Nam Thảo


 

 

Một Mình

Khói xóm hình xưa mộng tuyệt vời
Sương làng bóng cũ giấc chơi vơi
Buồn mưa gác lẻ hồn nghiêng ngả
Nhớ nắng phòng đơn dạ tả tơi
Bến lạ trăng trong người vắng bóng
Bờ quen gió mát kẻ không lời
Thương thân một gánh nghe tàn tạ
Đau kiếp hai phương thấy rã rời

Nam Thảo

 

Người Thơ Ngày Ấy

Người thơ ngày ấy đã đi rồi?
Để gió mưa sầu giọt ỉ ôi!
Lặng lẽ đường thi đò lẽ bóng
Đìu hiu lục bát bến đơn côi
Trăng mong mặc khách trăng buồn rọi
Nước đợi tao nhân nước lững trôi
Ai hởi tri âm đâu một thuở?
Xin đừng hất hủi đoạn tình đôi!

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang