Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bước Sầu Thu Đi
Thơ Nam Thảo


 

 

 

 

 

Tà huy lặng lẽ tay choàng phố hoang
Hắt hiu lá úa phai tàn
Ưu tư khóc gió trên ngàn dưới khơi
Ơn đời mấy nhịp chơi vơi
Nắng mưa tắm gội tả tơi dặm trường
Giã từ má nhớ môi thương
Ai mang diễm mộng trải đường canh thâu
Người xa xưa bến giang đầu
Hửng hờ chăn chiếu bước sầu thu đi

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang