Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bước Thu Đi -- Lá Úa
Thơ Nam Thảo


 

 

 

  

 

Bước Thu Đi

Khép nép thu chiều mơ bước sang
Rừng phong xao xuyến nắng thu vàng
Đường xa hun hút mây lơ lửng
Phố lặng mơ màng lá ngổn ngang
Lữ thứ sương giăng thương xóm vắng
Phiêu bồng mưa phủ nhớ đồng hoang
Người đi non nước thiên thu hận
Ai hỡi tình quê cao mấy thang?!

Nam Thảo


Lá Úa

Hiên khuya nức nở giọt thu rơi
Lữ thứ hương xưa thoảng khắp trời
Khó cạn quê người ly rượu mới
Không vơi đất khách mái tranh tơi
Thương thân khắc đoạn lời quê hỡi?
Hận kiếp canh trường tiếng nước ơi!
Lá úa thu đi sương đổ lệ
Tàn trăng tiễn biệt khúc men đời

Nam Thảo

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang