Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Mừng Xuân
Thơ Nam Thảo


 

 

 

 

 

Tết đến đôi vần gởi quý nhân
An vui khỏe mạnh mãi thanh xuân
Trăng vơi, tuyết bọt, cười hư ảo
Bóng xế, sương bèo, cợt giã chân
Sáng sớm trà sen ly tiển cựu
Chiều hôm rượu cúc chén nghinh tân
Mừng xuân mặn lạt, đời đen trắng
Canh cánh tình quê nặng ấy ngần

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang