Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Công Viên St. Luke -- Chung Lối Nhỏ
Thơ Nam Thảo


 

 

Công Viên St. Luke  

Cuối hạ mà sao nắng vẫn hiền
Công viên St. Luke sáng êm yên
Đầu sân lã lướt hồng khoe dáng
Cuối bãi mơ màng cúc tỏ duyên
Lá rụng mây trôi tan ác mộng!
Chim bay gió thổi hết ưu phiền!
Cầm tay em hỏi, anh còn hỏi:
“Có phải thần thiên ngự dưới hiên?!”
 

Nam Thảo

 

 

Chung Lối Nhỏ
 
Người đi bóng lặng buổi tàn thu
Lác đác mưa bay chẳng nón dù
Ướt mắt tình quê mây phố vắng
Mờ mi dấu tích gió trăng ru
Mơ xuân dâu biển luôn còn bạn
Mộng hạ non sông mãi hết thù
Ngây ngất đường về chung lối nhỏ
Chiều nghiêng nhạt nắng bước phiêu du

 
Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang