Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Chiếc Lá Thu Tàn
Thơ Nam Thảo


 

  

 

 

 


 

 

Lác đác bay bay chiếc lá vàng
Giữa trời thu lạnh chẳng than van
Đưa tay hứng lá hồn thơ thẩn
Biết mấy bơ ngơ mấy ngỡ ngàng!
 
Lá rơi lá úa chết bên thềm
Giã biệt nợ trần giấc ngủ êm
Lạnh gió phơi sương ôm nắng nhạt
Quên đời cô quạnh cuối thu đêm  
 
Lá chiều thu đọng tẻ buồn rơi
Sủng ái tình thơ cũng một thời
Lá chết giờ đây không còn nữa
Ven đường một kiếp mọn tàn hơi
 
Thu đã chết rồi ai biết không?
Hết rồi lá úa ngập rừng phong
Đường về gió lạnh mù sương khói
Vắng cảnh tàn thu vắng cả lòng


Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang