Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Tự Thán - Như Giọt Sương Tan
Thơ Nam Thảo


 

 

Tự Thán 
 
Thân già bệnh hoạn cũng hơi lâu
Thuốc uống đêm ngày chẳng tới đâu
Bác sĩ coi qua ngồi bóp trán
Chuyên y thử lại đứng ôm đầu
Bâng khuâng ngắm lá sầu ly biệt
Man mác nhìn sương khóc bể dâu
Nếu phải từ ly đời ngắn ngủi
Quê xưa xin gặp cõi trời ngâu!
 
Nam Thảo

 

Như Giọt Sương Tan 
 
Mong manh ngắn ngủi giọt sương tan
Số kiếp ta rồi cũng…ngửa ngang!
Phú quý lên xe về chẳng có
Công danh xuống ngựa ở không màng
Cầu cho con cháu ơn Trời độ
Nguyện để vợ chồng phước Phật ban
Tử-Bịnh-Lão-Sanh đời vốn dĩ
Vô thường nhấp chén bước thênh thangNam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang