Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Giấc Mơ Đông
Thơ Nam Thảo


 

 


 

 

 

Một sáng tôi về nắng chẳng trong
Mù mờ có lẽ giấc mơ đông
Đường xưa thuở đó cây xanh biếc
Lối cũ giờ đây máu đỏ hồng
Phố chợ tự do người cướp của
Ruộng đồng dân chủ kẻ lường công
Bơ ngơ cố quốc khung trời lạ
Biết nói cùng ai cảnh giữa dòng
 
*  *  *
Biết nói cùng ai cảnh giữa dòng
Giữa ngàn mây khói cõi thinh không
Thương dân áp bức trên ông đảng
Khóc nước kẹp kềm dưới đảng ông
Củng cố độc tôn bài đấm đá
Duy trì đơn tộc vở xiềng gông
Trời ơi! Ông có hay không vậy?!
Sao để dân Nam cứ não lòng!

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang