Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Xuân Nhớ Bạn
Thơ Nam Thảo


 

 

 

 


Nhớ bạn xuân về ở chốn đây
Tuổi già có lúc nhớ lây quây
Nhớ thằng thợ mộc thằng đi lính
Nhớ đứa nhà nông đứa phải thầy
Nợ nước rừng thiêng mi bỏ xác
Thù nhà đất lạ tớ mòn thây
Còn đây mấy móng đời phiêu lãng
Tết tới buồn ơi cái xứ nầy!


Nam Thảo

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang