Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Chiều Xuân -- Xuân Về
Thơ Nam Thảo


 

 

Chiều Xuân

Chiều Xuân lặng lẽ bước trời Tây
Đất khách lâu rồi chẳng đó đây
Tết đến nghe thương thân lãng tử
Xuân qua thấy xót phận lưu đày
Người may Tết đón ly ngon ngọt
Ta rủi Xuân chào chén đắng cay
Nhạn lạc về đâu mưa gió tuyết
Xuân buồn lẫn hận có ai hay?

 
Xuân Về  
 
Quê người lữ thứ đón Xuân qua
Gió lạnh mưa buồn giọt lệ sa
Chợ vắng người đi Xuân có phải?!
Đường trơ kẻ lại Tết hay là?!
Cành mai giã cánh màu không khác
Bánh tét thật mùi nếp chẳng xa
Nhớ quá quê xưa xa dịu vợi
Xuân về cứ gọi vẻ cho ra

 
Nam Thảo
Xuân Bính Thân 2016


Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang