Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Đầu Năm Kính Chúc
Thơ Nam Thảo


 

 

 

 

 

Nghe ai chúc Tết buổi đầu năm
Cảm thấy lòng mình cũng hở hăm
Nên chúc người kia không mặc tưởng
Bèn cầu ai đó khỏi trầm ngâm
Cho ngày buồn bả ngàn tia nắng
Để tối âm u vạn ánh rằm
Lữ thứ mừng vui quê lạc cảnh
Giã từ tả đạo cõi dương âm


Nam Thảo

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang