Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Ta Bỏ Đời
Thơ Nam Thảo


 

  

 

 

 

 

Ta bỏ đời theo một nỗi buồn
Buồn đi đâu mất mảnh trời thương
Buồn trôi trăm nhánh sông dòng cũ
Buồn thảm màu xưa hương áo vương
 
Hiu hắt đèn khuya bóng ngã đường
Đỗ quyên giục giã tiếng thê lương
Trở trăn cơn bệnh già tăm tối
Nhớ tới quê làng thương quá thương
 
Tự thán cho vui chứng bệnh già
Chớ còn chi nữa để kêu ca
Hoàng hôn nắng rảy ngoài song cửa
Lác đác sương mờ tiếng hạc xa
 
Dẫu đến rồi đi cõi ảo không
Dẫu sầu cô lạnh gót đêm đông
Dẫu tang mây trắng treo đầu núi
Hợp phố hoàn châu cũng mộng hồng 
 
Không biết khi nào ta phải đi
Xác thân tay trắng chẳng còn chi
Còn chăng mấy tấc cao tình nghĩa
Sưởi ấm hồn hoang phút biệt ly
 
Nháy mắt chiêm bao một kiếp đời
Công danh phú quý cũng trò chơi
Hơn thua thành bại làn mây khói
Giấc ngủ ngàn thu giấc thảnh thơi!

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang