Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Người Đi Như Ánh Sao Rơi
Thơ Nam Thảo


 

 
 

 

(Tặng nữ sĩ Huệ Thu
trước sự ra đi của bào đệ)

 
Người đi như ánh sao rơi
Như mây bàng bạc giữa trời Thu không
Như lơi như lã đóa hồng
Rơi trên phiến mộng bềnh bồng hư vô
 
Người đi đâu chốn sương mờ
Giã từ cát bụi thờ ơ cõi trần
Hồn nương theo tiếng chuông ngân
Tìm về hạnh phúc mấy lần dương gian
 
Người đi chắc sướng vô vàn
Để ai ở lại tình ngàn nhớ thương


Nam Thảo

 

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang