Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Cảm Ơn Đời
Thơ Nam Thảo


 

 

 

 

 

Ta thức sớm ngồi đây cũng chán
Mở ti-vi cảnh chẳng muốn màng
Thôi! Cứ gõ vài hàng lạng quạng
Cho mình ta hết nản quên than
 
Sáng nay gió heo may nhiều ngả
Mù sương rơi phố xá ngậm ngùi
Chiếc lá chết ôm vùi tảng đá
Chim mổ mồi mỏ cả buồn vui!
 
Làn khói mỏng ngoài kia lững thững
Giấc hải hồ nước vũng sau sân
Kiếm cung gãy già thân không vững
Nói làm chi chuyện những quân thần
 
Hè bóng thoáng thu mưa gõ nhịp
Ngày xa đêm chẳng kịp dặn dò
Bến nước vắng con đò thiêm thiếp
Trăng khuya nằm mộng kiếp thành tro
 
Hồi chuông vẳng ngân nga sám hối
Tiếng còi xa mỏi gối trên dòng
Chùm hoa trắng tay vòng bối rối
Cám ơn đời sáng tối đục trong!

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang