Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bốn Mốt Thu Qua - Nhủ Lòng
Thơ Nam Thảo


 

 

BỐN MỐT THU QUA
 
Bốn mốt thu qua ở xứ người
Tóc giờ bạc trắng tợ mười mươi!
Chiều sân lá rụng nghe buồn bã
Sáng cảnh sương sa thấy rã rời
Đất khách mạc thời ta khóc hận
Quê nhà hưng vận kẻ cười tươi
Thu sang khổ nỗi niềm nhung nhớ
Biết có ngày nao ta mới vui?!

 


 

NHỦ LÒNG
 
Phố vắng sương sa giọt nắng tàn
Vài vần viết vội kẻo chiều tan
Mong người yêu dấu ngày vui khỏe
Ước kẻ thân thương tối nhẹ nhàn
Lắm lúc chướng tai không phải giận
Đôi khi gai mắt chẳng cần than
Tới đâu hay đó giờ chưa trễ
Lây lất ngày qua cảnh giữa đàng

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang