Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Thơ Xuân - Tháng Hai
Thơ Nam Thảo


 

 

Thơ Xuân  
 
Xuân về muốn viết mấy vần thơ
Mà viết gì đây đã nửa giờ?!
Ngoài cửa mờ sương xuân lạc lõng
Trong nhà lạnh lửa Tết bơ vơ 
Xuân thay đổi chủ dân đang mộng
Tết điểm tô màu đảng lại mơ!
Ngồi ngó cành mai nhang lẻ khói
Xuân về nửa đón nửa lơ ngơ!

 
Nam Thảo

 


 

Tháng Hai
 
Đưa tay gỡ lịch trên bàn
Lịch in mấy chữ rỏ ràng tháng hai
Tháng hai mưa gió dài dài
Sáng trưng trước cửa mà ngày lặng thinh!
 
Tháng hai tháng nịnh người tình
Ta mua tấm card cho mình tặng em
Mong em dù có chẳng thèm
Xin đừng vội ném xuống thềm tội anh
 
Trương Chi xấu mặt lòng thành
Thề yêu em mãi dẫu đành số đen!

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang