Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Lại Nữa Tháng Tư Đen
Thơ Nam Thảo
 

 

Mai nầy lại nữa tháng tư đen
Cứ vậy bao năm hận thấy quen
Hận kẻ lừa dân đây mấy lượt!
Hận phường bán nước đó bao phen! 
Trong ghê ác đảng nghề xiềng xích
Ngoài gớm gian ngôn thói hạ hèn
Đất khách quê xưa hằng nhớ tưởng
Mà còn Cộng chẳng dám mon men!

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang