Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Irma Nối Gót đến Jose - Mù Sương
Thơ Nam Thảo


 

 

 


Irma Nối Gót Đến Jose

Irma nối gót tới Jose
Mạnh yếu gì đâu cũng chẳng mê
Đến viếng thảm thê người bái xái
Ra đi rủ liệt kẻ ê chề

Ma đầu nếu đến đừng gây hại
Ác quỷ mà đi khỏi để ghê
Khấn nguyện bà con vùng bão biển
Bình an mạnh khỏe vẹn trăm bề

Nam Thảo

 

 

Mù Sương

Mù sương phố vắng sương mù
Ta còn đâu đó mặc dù mù sương
Còn quanh còn quẩn mấy đường
Dốc cao nhà thấp ráng thương lối về

Mù sương trắng xóa cơn mê
Nửa che nửa hở bốn bề nhân gian
Vườn ai hoa bướm rộn ràng
Còn ta riêng lạc giữa màn sương vây

Mù sương sao thấy được mây?
Bạn còn mấy đứa lây quây hỏi chào
Rồi đây chắc có hôm nào
Thằng đi thằng ở rì rào chuyện xưa

Mù sương bờ cỏ đong đưa
Đường trơn nước đọng giọt mưa hôm chiều
Ngõ cùng cơm áo liêu hiu
Sương sa lá rụng tiêu điều lối đi

Mù sương chắc cũng có thì
Nắng lên nghĩ chắc sương gì cũng tan
Heo may nhẹ lướt xa ngàn
Phong sương lặng ngắm lá vàng thu rơi

Mù sương chợt nhớ xa vời
Mênh mông đất rộng gọi trời như không
Thu mơ mà nắng mùa đông
Bàn không ngồi rót rượu nồng chờ ai

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang