Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Bước Chân Đời - Chẳng Lẽ
Thơ Nam Thảo


 

 

 


Bước Chân Đời

Chiều hoang lặng lẽ nắng hiên rơi
Héo hắt phương nao gió rụng rời
Cuối phố mưa giăng buồn dịu vợi
Đầu thôn sương phủ nhớ chơi vơi

Môi khô đất khách người ơi hỡi!
Lệ ướt quê người kẻ hỡi ơi!
Tháng đó sầu lan vương cũ mới
Xa xưa tích cũ bước chân đời

Nam ThảoChẳng Lẽ

Nhắp ngụm cà-phê sáng lặng lờ
Ba mươi tháng đó vẫn gan trơ
Quê xa chối bỏ lòng đâu nỡ
Đất lạ không yêu dạ chẳng ngờ

Nghĩ tới hung hăng trăm lũ rợ
Dòm lui lắp bắp mấy đàn ngơ
Gia gia quốc quốc thương cùng nhớ
Chẳng lẽ đây ngồi đợi với mơ!

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang