Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Không Đề - Nguyệt Đổ Rèm Khuya
Thơ Nam Thảo


 

 

 


Không Đề 

Chuyện kể xưa kia có kẻ mù
U mê tà đạo, áo thầy tu
Trên cao độc đảng giàu ông chủ!
Dưới thấp đa dân mạt đứa phu!

Áp bức, gian tham mồi sắt máu
Vùng lên, ngay thẳng miếng cơm tù
Đi đêm bán nước, đâu là tội?
Địa diệt thiên tru mới phải ru?!

Nam Thảo


 

Nguyệt Đổ Rèm Khuya

Lác đác mưa rơi sợi thắm buồn
Thuyền trôi sông lặng tiếc chiều buông        
Mênh mông nhạc lạc trời xa biển
Bát ngát hương bay nước tới nguồn

Hận kẻ gian manh vui mấy kịch?
Thù ai hiểm ác giỡn bao tuồng?
Nằm nghe gió thoảng mù sương khói
Nguyệt đổ rèm khuya suông ánh suông! 

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang