Trang Web Hướng Dương Txđ

Trở Về Trang Chính

Có Gì Đâu
Thơ Nam Thảo

(Theo BBC News/ Tiếng Việt ngày 31/05/2020, 
có dư luận về việc các ủy viên Bộ Chính trị Đảng CSVN trên 65 tuổi, 
có nên  tiếp tục phục vụ ở khóa 13 hay không?)


 

 

Sáu năm (65), sáu sáu (66) có gì đâu?
Chuyện hỏi ai: sao tự "bán bầu"??
Tổ quốc? Chắc không lời mật bẩy??
Nhân dân? Chẳng phải tiếng mồi câu??
Đảng viên tốt nghiệp người cung cúi
Quốc hội ra trường kẻ tấu tâu
Mãi cứ muôn năm còn đảng độc
Sáu năm (65), sáu sáu (66) có gì đâu?!

Nam Thảo

Trở Về Trang Thơ

Trở lại Đầu Trang